• warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icreamsolu/domains/i-creamsolutions.com/public_html/sites/all/modules/galleryformatter/includes/galleryformatter.theme.inc on line 20.
  • warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/icreamsolu/domains/i-creamsolutions.com/public_html/sites/all/modules/galleryformatter/theme/galleryformatter.tpl.php on line 24.

หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มส่วนตัว

เทรนนิ่ง > หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มส่วนตัว

ดาวน์โหลด

รายละเอียดการติดต่อ

ติดต่อเรา : i-Cream Solutions Co., Ltd
ออฟฟิศ : +66 (0)2 252 9290
แฟกซ์ : +66 (0)2 252 9291
อีเมล : info@i-CreamSolutions.com

รายละเอียด

หลักสูตรการฝึกอบรมกลุ่มส่วนตัว

 

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้จุดประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาอย่างเป็นกันเองและแก้ไขปัญหาต่างๆเป็นพิเศษแก่ผู้เรียนหรือผู้ประกอบการท่านใดก็ตามที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินธุรกิจด้านไอศกรีมทั้งในด้านการผลิต คุณภาพของไอศกรีม วัตถุดิบ การคิดรสชาติใหม่ๆ การบริหารจัดการ ตลอดจนปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินการก็ตาม หลักสูตรนี้ยังสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในกรณีต้องการฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจไอศกรีม หรือ ฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวกับหลักสูตรหลักของทาง i-Cream Solutions เองก็ตาม

 

เนื้อหาหลักสูตร:

  • เน้นการแก้ไขปัญหาในหัวข้อต่างๆตามที่ผู้เรียนให้ความสนใจเป็นพิเศษ
  • ฝึกอบรมเป็นการส่วนตัวในหัวข้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ
  • ให้คำแนะนำในเทคนิคขั้นสูงในการผลิตไอศกรีม/เจลาโต้ และรวมถึงการบริหารจัดการ
  • บริการให้คำปรึกษาหรือการฝึกอบรมแบบส่วนตัวนี้สามารถจัดได้ทั้งที่ สถานที่ฝึกอบรมของ i-Cream Solutions หรือ สถานที่ของผู้เรียน (ตามเงื่อนไขที่ได้มีการตกลงกันไว้)

 

อุปกรณ์ในการอบรม: เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรจาก i-Cream Solutions ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ผู้เรียนมีความสนใจ พื้นที่ในส่วนการฝึกปฏิบัติ หรือ ฝึกอบรม ณ สถานที่ของผู้เรียน พร้อมด้วย เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในหัวข้อที่สนใจ

 

สิ่งที่จะได้รับ: ในค่าธรรมเนียมการอบรมรวม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ผ้ากันเปื้อน (ในกรณีที่มีการจัดฝึกอบรม ณ สถานที่ฝีกอบรมของ i-Cream Solutions)

 

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้:

  • ผู้ประกอบกิจการในธุรกิจด้านไอศกรีม/เจลาโต้ หรือ ของหวานแช่แข็ง
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการ การฝึกอบรมแบบเป็นการส่วนตัว โดยจัดการอบรมเป็นกลุ่มเล็กๆ (ผู้เรียน 1-4 ท่าน)

 

แนะนำ:

การให้บริการให้คำปรึกษานี้ เหมาะแก่ผู้ประกอบการที่มไม่ค่อยมีเวลา หรือมีเวลาจำกัด โดยทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก i-Cream Solutions และสำหรับการฝึกอบรมแบบเป็นการส่วนตัว ผู้เรียนจะได้รับการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆจากทีมที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 

ระยะเวลา: หลักสูตร 1 วัน ตามที่มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า

 

ลงทะเบียน 9:00 น.เริ่มเรียนเวลา: 9:30 น. – 12:00 น. / 13:00 น. – 16:00 น.

 

ค่าลงทะเบียน: 25,000 บาท/ ท่าน (จำกัด 1-4 ท่าน ต่อชั้นเรียน)

 

สำรองที่นั่ง:

ติดต่อ +66 (0)2 252 9290 หรือ e-mail: info@i-creamsolutions.com

 

ผู้ฝึกสอนหลักสูตร โดย:

            ทีมงานที่ปรึกษาจาก i-Cream Solutions