เกี่ยวกับบริษัท

i-Cream Solutions เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอศกรีมและเจลาโต้ เป็นบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจไอศกรีมในเมืองไทย อีกทั้งบริษัทยังจัดจำหน่าย อุปกรณ์และวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพมากมาย เหมาะสำหรับธุรกิจเจลาโต้และไอศกรีมทุกขนาด

ความสำเร็จของท่าน คือ ภารกิจของเรา...

นโยบาย บริษัท เน้นในการดูแลและให้บริการลูกค้าแบบ ครบวงจร โดย ผลิตภัณท์และบริการที่เหมาะกับขนาดธุรกิจของลูกค้าเอง เช่น การจัดฝึกอบรม, บริการซ่อมบำรุง, การให้ความรู้,คำปรึกษา และคำแนะนำต่างๆความมุ่งหวังของเรา คือการช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จในธุรกิจ เจลาโต้ และไอศกรีม

ทางบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย และนำเข้าสินค้าจากอิตาลี ภายใต้แบรนด์

 

    Nemox, Frigomat, Innova, Hiber, Hotmix and Pocatino.