ความรู้

ภาพรวมตลาดธุรกิจไอศครีมโฮมเมด ในประเทศไทย

            ปัจจุบันการเติบโตของตลาดธุรกิจร้านอาหารประเภทอาหารทานเล่น (Light Food) ซึ่งได้แก่ ร้านกาแฟ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ และไอศครีม กำลังเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะ “ธุรกิจร้านไอศครีม” กำลังเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ เนือ่งจากธุรกิจร้านกาแฟ และธุรกิจร้านเบเกอรี่มีคู่แข่งในตลาดหลายราย ในขณะที่ธุรกิจร้านไอศครีม โดยเฉพาะธุรกิจไอศครีมโฮมเมด ที่เพิ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ ร้านไอศครีมโฮม เมดน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนี่ง เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งในด้านรูปแบบสินค้า กระบวนการผลิต ช่องทางการจำหน่าย การสร้างแบรนด์ งบประมาณการลงทุน และสัดส่วนตลาด ไอศครีมโฮมเมด นับเป็นดาวรุ่งที่มาแรงที่สุด โดยร้านไอศครีมโฮมเมดยังเต็มไปด้วยโอกาสทางการตลาดจากการคิดค้นสูตรใหม่ๆ ด้วยวัตถุดิบที่น้อยคนจะคาดคิด และไม่เคยคาดหวังว่าจะได้ทาน แม้ว่าในความเป็นจริงแล้วลูกค้าส่วนใหญ่จะพึงพอใจกับรสชาติเดิมๆก็ตาม ความสนุกตื่นเต้น ชื่อเสียง และรายได้ที่จะได้รับเป็นผลตอบแทน ยิ่งผลักดันให้นักลงทุนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาลงทุนเปิดร้านไอศครีมโฮมเมด

                ธุรกิจไอศครีมในไทย มีทั้งแบบเดิมๆรวมไปจนถึงการขยายช่องทางมาจากโรงงาน ไอศครีมของบริษัทต่างชาติยักษ์ใหญ่ด้วยการขายแฟรนไชส์ไอศครีม รวมทั้งยังมีไอศครีมโฮมเมดในรูปแบบ และยี่ห้อต่างๆ และมีไอศครีมที่สร้างสรรค์ขึ้นเองโดยคนไทย ด้วยรสชาติที่ถูกปากคนไทยอย่างเราๆ ประกอบกับยุคนี้ยังมีเครื่องผลิตไอศครีมจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ทำให้การทำไอศครีมนั้นง่ายขึ้นกว่าในอดีต ถึงแม้ว่าตลาดหลักของไอศครีมรวมที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าในปี 2555 สูงถึง 16,500 ล้านบาท จะเป็นของไอศครีมระดับกลางถึง 9,900 ล้านบาท หรือร้อยละ 60 ของตลาดรวมไอศครีมทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการที่มีโรงงานขนาดใหญ่ แต่ปัจจุบันแรงขับเคลื่อนของธุรกิจไอศครีมคือ ไอศครีมโฮมเมด โดยจะเห็นจำนวนแบรนด์จำนวนร้านไอศครีมโฮมเมดเกิดใหม่จำนวนมาก หลายรายขยายสาขา ได้เป็นสิบแห่งจนขยับเข้าสู่ไอศครีมระดับอุตสาหกรรมสร้างโรงงานมาตรฐานรองรับการขยายตัวของตลาดแล้ว

                ไอศครีมโฮมเมด เดิมผลิตเพื่อป้อนให้กับภัตตาคาร ร้านอาหาร หรือโรงแรมต่างๆเพียงไม่กี่ราย แต่ในปัจจุบัน ตลาดไอศครีมโฮมเมดมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ต่อปี หรือมีมูลค่าตลาดประมาณ 1,635 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30.0 ของมูลค่าตลาดรวมไอศครีมพรีเมียม (คาดว่ามูลค่าตลาดประมาณ 5,450 ล้านบาท) เนื่องจากมีรสชาติที่หลากหลายและมีรูปแบบไอศครีมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้าน โดยจำหน่ายราคาที่ไม่แพง แต่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการคัดเลือกใช้วัตถุดิบตามความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งใช้จำนวนเงินลงทุนไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับการตั้งโรงงานผลิตไอศครีม แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของแบรนด์ที่ยังไม่เป็นทีรู้จักของผู้บริโภคทั่วไป รวมไปถึงจำนวนสาขา และปริมาณการผลิตที่อาจไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค